Powiedziałem, że dusza nie jest czymś więcej niż ciało,
I powiedziałem, że ciało nie jest czymś więcej niż dusza,
I że nic, nawet Bóg, nie jest dla człowieka większe niż
  jego własne Ja,
I że ktokolwiek, idzie z oschłym sercem, choćby
  na krótką przechadzkę, ten owinięty w całun, idzie
  na własny pogrzeb,
I że ja albo ty, nie mając centa przy duszy, możemy
  kupić największe skarby świata,
I że jedno spojrzenie, albo ziarnko fasoli w strączku
  wprawia w pomieszanie nauki wszystkich epok,
I że nie ma zajęcia czy pracy, których podjąwszy się,
  młody człowiek nie mógłby stać się herosem,
I że każdy przedmiot, choćby najlichszy, może być
  piastą w kole wszechświata,
I powiadam każdemu mężczyźnie i kobiecie: Niech
  twoja dusza zachowa panowanie i spokój w obliczu
  miliona wszechświatów.
I powiadam ludzkości: Nie pytajcie o Boga,
Albowiem ja, którego tyle rzeczy ciekawi, o Boga wcale
  nie pytam
(Żadne słowa nie wypowiedzą, w jakiej harmonii żyję
  z Bogiem i śmiercią).

Słyszę i dostrzegam Boga w każdym przedmiocie,
  a jednak ani trochę Go nie pojmuję,
I nie pojmuję, kto może być cudowniejszy ode mnie.

Dlaczego miałbym oglądać Boga wyraźniej niż dzisiaj?
Widzę coś z Boga każdej godziny doby i każdej chwili
  godziny,
Widzę Boga w twarzach mężczyzn i kobiet, i w mojej
  własnej twarzy w lustrze,
Na ulicy znajduję listy wysłane przez Boga, i każdy
  podpisany jest Jego imieniem,
I zostawiam je tam, gdzie są, bo wiem, że gdziekolwiek
  pójdę,
Wszędzie punktualnie nadejdą inne, i tak będzie zawsze.
Fossiles, Paleontological Museum, Shenyang, China.
“Let your soul stand cool and composed before a million universes... ” 
The fossile as a "transitional form."  (Photo C. Merrill, Paleontological Museum of Liaoning, Shengyang, China. October 2013)